Δίκτυο Καλλιεργητών

Δίκτυο Καλλιεργητών

Εκτός από τις ιδιόκτητες εκτάσεις της, η Ρόδι Ελλάς συνεργάζεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο καλλιεργητών βάση του μοντέλου της συμβολαιακής γεωργίας συνολικής έκτασης 7000 στρεμμάτων. Πάνω από 450 καλλιεργητές εμπιστεύονται τη Ρόδι Ελλάς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση άρτιων πιστοποιημένων καλλιεργειών ροδιάς από το 2006.